mandag 20. februar 2017

Gjennom alt - Through it all

ENGLISH
Fra det øyeblikket jeg hørte en av Andrae Crouchs sanger, var det kjærlighet ved første «lytt». Jeg har brukt dem til personlig oppbyggelse, i ungdomskor og på vanlige møter – og jeg har oversatt flere av dem til islandsk. 

Det er vanskelig å plukke ut en favoritt, for han skrev så mange perler. ‘My tribute’ - «Min Gud skal ha æren» - løfter meg til himlen i lovprisning og tilbedelse. Da jeg lyttet til en av hans siste framføringer av ‘Through it all’, var han sterkt preget av lang tids sykdom, og sangen var ikke lenger bare en sang, men et liv levd til Guds ære.

Sangen var det første jeg tenkte på da jeg leste dagens hilsen til Timoteus:

Men du har fulgt meg i lære og livsførsel, i holdning, tro, tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet, 11 og i forfølgelser og lidelser, slikt som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hvor mange forfølgelser jeg enn har måttet tåle, har Herren reddet meg ut av dem alle.
2 Tim 3:10-11
Paulus sier minst to viktige ting i disse versene:
  • Herren har vært med ham og reddet ham gjennom alt
  • Timoteus har fulgt ham gjennom alt
Begge bekreftelsene er nyttige fordi det å stå i oppdraget vi har mottatt som disipler, kan være knalltøft. Derfor trenger vi støtte fra Herren, men også fra hverandre. Vi er i virkeligheten, og ikke bare i teorien Herrens kropp i verden i dag. Vi er til for hverandre. 

"Manna" for i dag:

Herren er med oss gjennom alt!
---------------------------------
Lytt til Andrae Crouchs vitnesbyrd fra 1975 og sangen "Through it all" HER 
HER den engelske teksten til sangen +

Through it all

NORSK
From the moment I heard an Andrae Crouch song, it was love at first “listening”. I have used his songs in personal devotion, in youth choirs and in public meetings, and I have translated several of them into Icelandic. 

It is hard to pick out a favourite, because there are so many pearls. ‘My tribute’ with the refrain ‘To God be the glory’, lifts me to heaven in praise and worship. However, when I heard him sing “Through it all” after he became severely ill, it is not longer about a song, but a life lived to glorify God. 

“Through it all” was the first thing I thought of when I read today’s greeting to Timothy:

But you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, love, perseverance, persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra—what persecutions I endured. And out of them all the Lord delivered me.
2 Tim 3:10-11
Paul says at least two important things in these verses:
  • The Lord has been with him and delivered him through it all
  • Timothy has followed him through it all
Both statements are good, simply because it is a tough mission we are part of, and we need support from the Lord, but also from each other. We are in reality, and not only in theory, the Lord’s body in the world today. We need one another.

‘Manna’ for today:

The Lord is with us through it all!
……………………………………………………..
Listen to his testimony from 1975 where he also sings Through it all

Here is the last verse and refrain

I thank God for the mountains,
and I thank Him for the valleys,
I thank Him for the storms He brought me through.
For if I’d never had a problem,
I wouldn’t know God could solve them,
I’d never know what faith in God could do.
Through it all,
through it all,
I’ve learned to trust in Jesus,
I’ve learned to trust in God.
Through it all,
through it all,
I’ve learned to depend upon His Word.

You find the full lyrics HERE

søndag 19. februar 2017

Ansikt og hjerte

ENGLISH
Dagens vers står midt i avsnittet om selvopptatthet som Paulus ville at Timoteus skulle «vite om»:
I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft.
2 Tim 3:5a
Slik verden er i dag, er det fort gjort å tenke på statsledere som er opptatte av å spille sine kort på en slik måte at det klør i ørene til de største religiøse grupperingene i sine land. Likevel er det viktig at det er Gud som dømmer hjertene. Min oppgave er å be for statsledere, også dem jeg er uenig med. Vi har en Gud som er mye større enn enhver makt i denne verden.

Trekker jeg dette ned på mitt nivå, som lever veldig «offentlig» med min gudsfrykt, blir utfordringen hvordan det står til med gudsfryktens kraft i mitt indre. I sine ordspråk ba Salomo sin sønn om å ta vare på de gode ordene i sitt hjerte, og skrev så

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,
for livet går ut fra det.

Ordsp 4:23
Det er helt på linje med den rød tråden i mentorskapet mellom Paulus og Timoteus. Det er viktigere å bevare hjertet enn ansiktet, men er hjertet i orden, klarer ansiktet seg også. I lys av selvopptattheten, blir dette den rette medisinen.

Dagens ‘manna’:

Når hjertet er i orden, klarer ansiktet seg også.
-----------------------------------------