lørdag 17. februar 2024

Jesu skjønnhet i oss . . .

Med blandede følelser er jeg i Krigsropet igjen denne uka. Jeg har en stor Frelser som også virker i og gjennom mennesker i vår tid. Da liker jeg ikke å se et stort bilde av meg selv. Ja, jeg opplever at Jesus leder meg inn i gjerninger som han har lagt ferdige for at jeg skal vandre i dem - slik han gjør for alle som tror.

Jeg liker å høre om andres vandring med Jesus i hverdagen – og jeg deler mine historier som vitnesbyrd om at han kan virke gjennom skrøpelige kar også i 2024.
Verden har forandret seg. Det har ikke han!

Albert Orsborn har gitt oss mange vakre sanger. En av dem har et refreng vi fremdeles bruker:

La din skjønnhet, å, Jesus, bli sett i meg,
all den renhet og godhet som er i deg.
Kom, å, Hellige Ånd, bryt hvert hindrende bånd,
så din skjønnhet, å, Jesus, blir sett i meg.
(# 4 i FAs sangbok)

Gowans var også veldig opptatt av å bli lik Jesus – i den engelske originalen av koret som brukes over hele verden sier han at han er «besatt» av håpet om å bli lik Jesus.

Det håpet kommer også fram i denne ukas vers. Dette verset er en av de virkelige «nøttene» å formidle i norsk språkdrakt. Selv om jeg har tatt det fram med jevne mellomrom, er jeg fortsatt ikke helt fornøyd.

Likevel legger jeg det ut i dag, fordi jeg trenger å minne meg selv og alle andre om at det kun er Guds nåde som gjør at han kan bruke oss som sine representanter i en verden hvor der skjer mye ondt. Om vi noen gang trenger nåden selv, er det i møte med mennesker som gjør onde gjerninger, og det ser vi mye av i dag. Vi kan fordømme gjerningene, men ikke menneskene. Der er det en hårfin balanse.

------------------------
* Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, 
vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, 
og dette skjer ved Herrens Ånd.
2 Korinterbrev 3:18

men han svarte:
«Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.»
Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.
Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak,
blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst.
For når jeg er svak, da er jeg sterk.
2 Korinterbrev 12:9-10
---------------------------
Postet på FACEBOOK 

lørdag 10. februar 2024

Skaperens signatur . . .

De siste par årene har jeg ‘filosofert’ ganske mye over musikkens guddommelighet. Jeg har delt tankene både med musikere og brukt noe av det som illustrasjon i små og store forsamlinger. 

Jeg tror f.eks. ikke at det er tilfeldig at det er 12 toner i en kromatisk skala, og at det er septimen (Guds tall er 7) som skaper bevegelse i musikken. Det blir alltid mange kommentarer i etterkant.

I en kort helgerefleksjon kan jeg ikke gå i dybden, men dette er noe som fortsatt jobber i meg, og jeg kommer nok til å skrive mer utfyllende om det i en eller annen form.

Egentlig får man sagt mye om det også i et lite vers, og som så ofte før synes jeg at Gowans klarer å uttrykke det jeg tenker på sin unike måte.

I dag har jeg fri, og da setter jeg meg nok til pianoet og lar de guddommelige tonene skape bevegelse i en lovprisning av ham som ga oss musikken: 

Verdig er du, vår Herre og Gud,
til å få pris og ære og makt.
For du har skapt alt,
ved din vilje ble alt til, skapt av deg.

Åpenbaringen 4:11
 
– kanskje han kommer til å signere mysteriet med «vel’signelse’»?

Måtte du oppleve hans velsignelse der du er akkurat nå!

lørdag 3. februar 2024

Gi det videre . . .

«Hva betyr det å bli pensjonist i Frelsesarmeen?»

Jeg fikk dette spørsmålet da jeg holdt foredrag om «Et liv i Frelsesarmeen» på Kragerø kirkeakademi for et par uker siden. «At inntekten kommer fra et annet sted!» var mitt umiddelbare svar.

Ettersom kallet mitt er å være en Jesu etterfølger hele livet, skjer pensjoneringen gjennom forfremmelse til herligheten. Samtidig er det viktig å gi oppdraget og oppgavene videre til dem som er yngre, slik Gowans beskriver i dagens vers.

Paulus trente opp yngre mennesker (inkludert kvinner som Føbe, Nymfa og ikke minst ekteparet Priskilla og Akvilas som regnes blant Paulus' viktigste medarbeidere).

Paulus kalte Timoteus «mitt ektefødte barn i troen» og skrev blant annet dette til ham: 

«Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, 
skal du gi videre til pålitelige mennesker 
som er i stand til å undervise andre.» 
2 Timoteus 2:2

For meg har det alltid vært viktig å gi videre det jeg selv har mottatt slik at enhver ny generasjon kan bli kjent med Jesus i et språk og en etterfølgelse, som ikke preges av tvang og redsel for straff, men av kjærlighet og takknemlighet for nåden som gjør det mulig å leve livet i Ham helt til den endelige forfremmelsen.

Kanskje det rett og slett handler om å følge opp oss selv og dem vi er i kontakt med til enhver tid…
_______________________
Postet på FACEBOOK

lørdag 27. januar 2024

Så underfullt laget . . .

Jeg er veldig opptatt av vi som tror må være trygge i vår identitet som sanne mennesker og nye skapninger i Kristus - samtidig.

Apropos identitet sier David det på sin måte:

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Salme 139:14

Mens Paulus sier det slik:

Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.
2 Korinterbrev 4:7

Og jeg har selvfølgelig også stor sans for denne refleksjonen fra Gowans.


lørdag 20. januar 2024

Finstemt instrument

Mennesker fascinerer meg – og jeg blir fort glad i dem. Alle er unike. Alle har gaver, evner og sin egen personlighet.

David er inne på det samme i en av sine salmer:

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.
Salme 139:14

David var unik, sånn som du er og jeg – og likevel er vi alle skapt i det samme bildet - Guds bilde. At vi likevel kan være veldig forskjellige, forteller oss mye om Guds kjærlighet til mangfoldet.

Det har vi over hele verden og i vår umiddelbare nærhet. Det kan føre til «spenninger» - og vi trenger spenningene også. Det kan det til og med bli vakker musikk av.

Gud elsker alle, og velger vi ham som Maestro kan vi til og med bli samstemte og spille i harmoni med det instrumentet Gud har skapt oss som.
__________________________
Postet på FACEBOOK

lørdag 13. januar 2024

Gud bryr seg om . . .

«Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.»
Johannes 17:15

Jesus ba dette kort tid før han døde og stod opp igjen – og han visste at hans etterfølgere noen uker senere skulle være igjen da han dro opp til himmelen.

Når verden viser seg fra sin onde side, er det godt å vite at han fortsatt ber for dem som er hans etterfølgere i 2024.

Det inkluderer meg, og det er jeg takknemlig for. Jeg trenger masse forbønn, og jeg tror mange ønsker det samme. At noen ber for oss, er et signal om at de bryr seg om oss. Jeg tror alle bønner blir hørt, men det betyr ikke at alle bønner får et svar – og slettes ikke alltid det svaret vi helst ville hatt.

I går feiret Magna og jeg "åtte ekstra år med liv" etter møtet med en selvmordsbomber i Istanbul. Jeg tror Jesus ba for oss da også - ikke fordi vi overlevde, men fordi han ber for oss også når det ikke skjer slik vi ønsker - han vet best, og da er vi trygge.

På grunn av verdens uro på så mange fronter akkurat nå, deler jeg et Gowans-dikt som jeg synes passer.

Gud bryr seg om!

 – Også du er inkludert i den omsorgen!