tirsdag 7. november 2017

Hvorfor valgte Gud Frelsesarmeen?


Høsten 2017 arrangerte vi et seminar for ansatte og medlemmer av Frelsesarmeen i Øst-Europa. Hensikten med seminaret var å gi delegatene en bedre forståelse av hva Frelsesarmeen er i hele sin bredde. I den siste samlingen hadde jeg utfordret delegatene til å svare på spørsmålet: "Hvorfor valgte du Frelsesarmeen?". Etterpå fulgte jeg opp med svar på spørsmålet: "Hvorfor valgte Gud Frelsesarmeen?"

Her er 'svarene' mine:

Ingen kommentarer: