mandag 6. november 2017

Hvorfor valgte Gud Frelsesarmeen? # 5

ENGLISH
I dag vil jeg dele den siste av fem grunner som kan brukes som svar spørsmålet i overskriften:
5) Gud valgte FA fordi vi har et holistisk menneskesyn og bryr oss om hele mennesket for denne verden og den neste. (1)
Svært ofte kommer folk til meg og sier: "Frelsesarmeen gjør så mye godt!"
 - og ofte forteller de også hvorfor de har kommet til denne konklusjonen. Selv om jeg er inhabil, og selv om jeg ønsker at vi kunne ha gjort enda mer, håper jeg at de har rett. Jeg har vært med i denne bevegelsen siden jeg ble født, og oppdratt til å tenke at dette er en naturlig del av det vi gjør.

Senere i livet har jeg innsett at det er en viktig del av vårt DNA og vårt menneskesyn. Det var en viktig del av oppdraget helt fra begynnelsen, men det ble veldig klart da William Booth mange år senere skrev en artikkel og definerte vår misjon som en «Frelse for begge verdener» (2). En av de første William Booth sitatene jeg lærte som en juniorsoldat var: "Du kan ikke forkynne evangeliet til en person med tom mage!".

Dette er også viktig del av forståelsen av hellighet, og påminnelsen fra Paulus er også inkludert i vår læresetning om hellighet:

Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer.
1Tess 5:23
Som resten av menneskeheten er jeg skapt med ånd, sjel og kropp. Derfor må omsorg for andre inkludere alle aspekter av mennesket. Da Gud så dette skjedde de FA startet, valgte han å velsigne og styrke dem som helhjertet holder seg til ham.

Dagens 'Manna':

Frelsen er for begge verdener
------------------------------
(1) Her er hele serien:
# 1 Gud valgte FA på grunn av folk med en lidenskapelig kallsbevissthet!
# 2 Gud valgte FA fordi vi fokuserer på det faktum at alle mennesker er kalt!
# 3 Gud valgte Frelsesarmeen fordi alle som tar imot Guds kall til frelse, har samme rett til å gjøre tjeneste i Guds rike
#4 Gud valgte FA fordi vi fokuserer på innholdet i dåpen og agape måltidet, ikke ritualet.
#5 Gud valgte FA fordi vi har et holistisk menneskesyn og bryr oss om hele mennesket for denne verden og den neste

Vil Gud fortsatt velge Frelsesarmeen?
(2) Se «Frelse for begge verdener»

Ingen kommentarer: