lørdag 8. juni 2024

Den inderlige medfølelsen . . .

Jeg har opplevd fire dødsfall i løpet av et par uker – to i nær familie og to medlemmer av menighets-fellesskapet vårt i Kragerø. Alle fire i relativt høy alder. Alle sterke i troen og vissheten om evig liv i Jesus Kristus.
 
Likevel er det lov å kjenne sorg og savn etter noen som alltid har vært der. Mennesker som har betydd noe for oss nettopp fordi de var dem de var.

Da er det godt å vite at de alltid ‘er’ – mens vi som er igjen her på jorden må ta vare på hverandre.

Jesus har selv vist hva det handler om:

Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter.
Matteus 9:36

Gowans deler noen tanker om dette i en svært personlig erfaring, og avslutter med denne bønnen som jeg også føyer mitt «Amen!» til:

Herre, hjelp meg å tjene mennesker
med hjerte så vel som hender.
Og dele andres smerte
på en måte som de kjenner.

Ingen kommentarer: