lørdag 22. juni 2024

Jesus er nær . . .

Salme 126 hører til blant dem som ble brukt ved festreisene. I likhet med de andre salmene i denne  samlingen, er den kort - det var fordi de som var på reise kunne dem uten å måtte ta med seg bokruller i bagasjen. 

Denne salmen beskriver situasjonen med å ofre noe for å kunne høste mer. Israelittene hadde ikke nok korn til både å spise seg mette og å så for å kunne høste senere. Så de sådde med tårer for å kunne høste med jubel!
Salme 126:5-6
 
Det kan være mange grunner til å gråte, og det kan være OK å gråte både i sorg og glede, men dersom vi fortviler slik at vi segner under byrden av bekymringer, da er det godt å høre Jesu ord: 


Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 
Matteus 11:28

I likhet med Gowans og mange andre troende er jeg overbevist om at 
"Jesus er nær hos personen som ber!" 
Jesus er nær deg akkurat der du er nå! 
_______________________________
Publisert på FACEBOOK

Ingen kommentarer: