mandag 8. februar 2010

Metamorfose

Innenfor biologien brukes dette om individer som gjennomgår en sterk forvandling – f. eks. når et rumpetroll blir til en frosk, eller når en larve går fra puppe til sommerfugl. Det er altså sterk forvandling som beskrives på denne måten.
Jeg nevner dette fordi det er verbet metamorfo som brukes i beretningen i Matt 17:1-9 hvor Jesus forvandles rett foran øynene til Peter, Jakob og Johannes.
Tradisjonelt har vi gjerne brukt ”forklaret” om denne hendelsen. Betyr det at de tre disiplene fikk en åndelig innsikt i (forklaring på) hvem Jesus virkelig er? Det må uansett ha hatt en enorm betydning for deres videre åndelige reise.

Metamorfo brukes også i Romerne 12:2 om sinnets forvandling her i tiden, og om likedannelsen med Kristus i 2 Kor 3:18. Det siste verset avsluttes med: ”og dette skjer ved Herrens Ånd.”

Dersom Kristus skal forklares for verden i dag, må jeg forvandles, og det kan bare skje ved Herrens Ånd. Jeg har møtt noen slike mennesker, og de gjør inntrykk til og med på verden.

Ingen kommentarer: