søndag 7. februar 2010

Hva er det evige liv?

Jeg har akkurat kommet hjem fra en spennende uke på NLDI i Latvia. Mange flotte forelesninger, og en av dem fokuserte på islam. Lars Mörling holdt noen interessante og utfordrende timer. Han kom stadig tilbake til begrepet ”å kjenne Gud”. Om vi ber til den ”samme” Gud, betyr ikke det nødvendigvis at vi kjenner ham. Man kan bare kjenne Gud og hans sanne vesen gjennom Jesus. Johannesevangeliet er en nøkkel til å forstå dette, og hvorfor det er viktig er tydelig i dagens tekst:
    «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus»
    Joh 17:1–8
Det minner meg om vekkelsen rundt Lysbærerne for drøye ti år siden. Da ble det hevdet: Det er mange veier til Jesus, men bare en vei til Gud, og den går gjennom Jesus Kristus. Når jeg kjenner Gud har jeg allerede evig liv. Derfor er fokuset til Lars så viktig. Jeg ber om at jeg aldri må slå meg til ro med at mennesker har en oppriktig tro og fører et høyverdig moralsk liv så lenge de ikke kjenner Gud gjennom Jesus.

Ingen kommentarer: