søndag 10. april 2016

I morgen reiser jeg tilbake til Moldova fordi….…det var viktig for noen å lære meg veien til Jesus (1).

Jeg ga mitt liv til Jesus fordi
…han hadde gitt sitt liv for at jeg skulle eie evig liv (2).

Jeg har evig liv fordi
…jeg kjenner Gud og han som  han har sendt (3).

Jeg er et Guds barn fordi
….Han ha meg det retten da jeg tok imot Jesus (4).

Jeg vet at det er sant fordi
…Guds ånd vitner med min ånd at jeg er hans barn (5).

Jeg er også disippel fordi
…jeg går i lære hos Mesteren og Talsmannen (6).

Som disippel har jeg et kall fordi
…det siste han sa var at disipler skal gjøre andre til disipler (7).

Jeg har valgt å være disippel i Frelsesarmeen fordi
…det var der jeg ble fostret i troen (8).

Jeg har valgt å arbeide i Frelsesarmeen fordi
…jeg er enig i bevegelsens definisjon av oppdraget (9).

I morgen reiser jeg tilbake til Moldova fordi
  • …det er der Frelsesarmeen vil at jeg skal virke akkurat nå (10).
  • …jeg tror Gud vil gi meg den styrken jeg trenger etter det vi har vært gjennom (11).
  • …jeg vet at han er med meg (12)

Jeg har skrevet dette fordi
«fordi» er et underordningsord (en subjunksjon) som bygger opp under et annet utsagn, og fordi jeg mener at «Troens grammatikk» er viktig!

Dagens ‘manna’:
Jeg vet … fordi jeg tror!

---------------------------------------
(3) Joh17:3
(4) Joh1:12
(12) Matt28:20
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: