mandag 11. april 2016

Halleluja!

Utropet «Halleluja» sitter løst hos meg, og jeg mener det! At jeg nå i dag skal tilbake til Moldova gir meg grunn til å rope «Halleluja», og jeg kan godt begrunne det med «fordi»:

Magna og jeg sier «Halleluja» fordi vi fortsatt har hverandre og fikk mer tid sammen her på jorden. 

Vi sier «Halleluja» for den gaven som livet er og vi ønsker å forvalte den i samsvar med Guds vilje. Det gjør livet enda rikere at vi kan identifisere oss med vitnesbyrdet til David i Salme 40 der han blant annet sier:
«Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede»
Salme 40:9

Så et «Halleluja» også for den gleden!

I morgen er det nøyaktig tre måneder siden attentatet. Legenes mest optimistiske prognose var å komme tilbake i arbeid etter tre måneder, men at det var like sannsynlig at det kunne ta seks. Jeg sier «Halleluja» for alle som har bidratt med sin kunnskap og innsikt i den prosessen og at det gikk så raskt.

Jeg sier «Halleluja» for at jeg i løpet av de siste tre månedene kun har møtt ett menneske som ønsket å spre ondskap, men møtt tusenvis av mennesker som ønsker å spre godhet og fred.

Vi takker Gud og sier «Halleluja» for alle dere som har bedt for oss i disse tre månedene. Vi har kjent oss løftet! Tusen takk!

Vi sier «Halleluja» for alle hilsener vi har mottatt på sosiale medier. Det har vært så mange at vi ikke har maktet å respondere til alle enkeltvis – hvert eneste ord er tatt imot i ydmykhet og med takk.

Vi sier «Halleluja» for alle de anledningene den spesielle situasjonen har gitt oss til å vitne om Gud og hans kjærlighet til alle mennesker i Kristus Jesus.

Og vi sier «Halleluja» for muligheten til å bli gjenforenet med gode kolleger i arbeidet i Øst-Europa!

Og siden «Halleluja» er et glederop – hører ordet hjemme i ordklassen «interjeksjoner». Det er også verd et «Halleluja».

Dagens ‘manna’:

Halleluja!!!(1)
-----------------------------------
(1) Halleluja – er sammensatt av «hallel», «u» og «Ja» som betyr «lovpris» «dere» «Jahve» = Herren
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

2 kommentarer:

Zoila og Magne sa...

Det var god lesning. Oppmuntrende og samtidig kaller det på takknemlighet. Det tror jeg tilhører ordklassene adjektiv og adverb, avhengig av plassering og hva det peker på. 😊 Jeg oppmuntres av å høre at dere begge står på beina og er på vei dit dere så hjertelig ønsker å være. Oppmuntres av hvordan dere beholder troen og enda sterkere framholder og synliggjør den. Jeg oppmuntres av å se dere sammen om alt. Takknemlig for at dere er dere og fortsetter sammen, ja, i det hele tatt at dere fortsetter. Vi er så mange som er glade I dere og FOR dere!

Halleluja, og Guds velsignelse!

Victoria Lalac sa...

HALLELUJAH INDEED! PRAISE THE LORD!!!