tirsdag 12. april 2016

Det er viktig å være tydelig

"Hvordan ønsker du at andre skal oppfatte deg?"
 

Jeg fikk spørsmålet i et ansettelsesintervju for mange år siden. Jeg hadde forberedt meg på hvilke spørsmål som ville komme, men det spørsmålet kom overraskende. Det var noe jeg aldri hadde tenkt særlig mye over, og jeg ble derfor enda mer overrasket over at jeg umiddelbart svarte: «Tydelig og raus»

Siden har jeg spurt meg selv mange ganger om det er slik jeg ønsker å framstå, men har aldri følt behov for å endre det jeg svarte første gang. Etter hvert har det også gått opp for meg at dette er sentrale verdier hos Jesus. Han kom full av nåde og sannhet (1), og kom med følgende oppfordring til sine tilhørere under Bergprekenen:
La et ja være ja og et nei være nei!
Matt 5:37a
Det er en oppfordring til tydelighet (2). De første etterfølgerne hans fulgte Jesu eksempel. Jakob gjentok Jesu oppfordring i sitt brev (3), og Paulus kom med følgende forsvar for sin tjeneste overfor menigheten i Korint:
Var dette uttrykk for uansvarlig vakling? Legger jeg planer slik mennesker kan gjøre, så jeg sier både ja og nei på samme tid? Så sant Gud er trofast: Det vi sier til dere, er ikke samtidig ja og nei. For Guds Sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei; i ham er det bare ja. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.
2 Kor 1:17-20
Det kan knapt være bedre eksempler på tydelighet enn de to bevarte brevene korinterne mottok fra Paulus (4), men i dag tar jeg med meg påminnelsen hans om at 'alle Guds løfter har fått sitt ja i Jesus' Kristus. Jesus er altså den endelige bekreftelsen på alle Guds løfter. Det sier jeg «Ja» til, ved å si «Ja» til Ham, livet og kjærligheten, og «Nei» til verden og ondskapens ødeleggende krefter. De to svarordene hører til ordklassen interjeksjoner, og i troens grammatikk utgjør de forskjellen mellom velsignelse og forbannelse, liv og død (5). Tydeligere kan det ikke være, og et «Ja» er et «Ja» til Guds raushet.

Dagens ‘manna’:

Ja til livet!
PS - det blir om "frie valg" i morgen
------------------------------
(1) Joh 1:14
(2) Jeg er klar over at dette står i en sammenheng der fokuset er at vi ikke skal sverge, og Jesus fortsetter med å si «Alt som er mer enn det, er av det onde». Likevel er budskapet at et tydelig «ja» eller «nei» i de fleste tilfeller kan være nok.
(3) Jak 5:12
(4) Det er sannsynlig at Paulus skrev flere brev til menigheten. Flere forskere antyder fire brev, blant annet på grunn av referansen til «Tårebrevet» - 2 Kor 2:4
(5) 5 Mos 30:19
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: