onsdag 9. mars 2016

Er jeg også et verb?

Spørsmålet er en helt naturlig oppfølger av påstanden «Gud er et verb»

Dersom jeg tror at jeg er skapt i hans bilde, er det naturlig at jeg likner på ham. Ergo: Dersom Gud er et verb, må også jeg være et verb(1)

Og - fordi jeg eksisterer, kan jeg 100% identifisere meg med den selvstendige betydningen av «Jeg er».

Men er det også mulig i den uselvstendige tolkningen av «Jeg er»?

Jeg er fullstendig klar over at syndefallet gjorde noe med «Gudsbildet» i mennesket. I 1 Mosebok 5:3 leser jeg at Adam fikk «en sønn som var ham lik, som hans eget bilde». Som Adams etterkommere, er vi mennesker altså født i Adams falne bilde.

Paulus tar opp denne problemstillingen og forklarer forholdet mellom Adam og Jesus. Fordi ett menneskes fall fikk konsekvenser for alle, fører Jesu rettferdige gjerning «til frifinnelse og liv for alle» Rom 5:18. Så langt alt vel. 


Haken er at det opprinnelige Gudsbildet vi er skapt i, inkluderer den frie viljen. Jeg er altså frifunnet i Jesus Kristus, men jeg må selv velge om den skal være gyldig for meg. Hvis Gud skulle velge å ta fra meg muligheten til å velge, ville han umyndiggjøre meg slik at jeg ikke lenger var skapt i hans bilde. For Gud ville det være det samme som å miste sin  integritet som Skaper og den Gud som er kjærlighet. Det var kjærligheten som fikk ham til å gjøre følgende valg: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!» 1 Mos 1:26.  I kjærlighet lar han meg derfor beholde den frie viljen. Det åpner også for at jeg kan velge det onde.

Men i det øyeblikket jeg velger å ta imot det Jesus har gjort for meg, blir det Gudsbildet som Adam opprinnelig ble skapt i, gjenopprettet . Da blir det også en mening med at jeg lever i denne verden: 

«Som Kristus er, slik er vi i denne verden.»(2)
1 Joh 4:17b
Dagens 'manna':
Jeg 'er' i denne verden!
-------------------------------
(1) Også på det punktet kan jeg trekke inn Thomas Aquinas: 
«De som sier at med hensyn til den sanne tro er det fullkomment likegyldig hva man mener om skapningen så lenge man har den rette tro med hensyn til Gud, tar åpenbart feil. For dersom man tar feil når det gjelder skapningen, vil det medføre at man også tar feil når det gjelder Gud.»
"Orden og mysterium" Dreyer forlag, Oslo 1964, s. 31
(2) Se: "Slik er vi i denne verden"
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: