lørdag 29. desember 2012

En kristen i verdensklasse


Det høres flott ut, og i Warrens bevissthet handler det om å gjøre oppdraget i misjonsbefalingen til mitt oppdrag. Hensikten er å skape et ordspill: Enten er jeg en verdensklasse kristen eller jeg er en verdslig kristen. Satt enda mer på spissen: Enten preger jeg verden, eller den preger meg. Og jeg kan prege verden med gode nyheter:
«Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!»
Mark 16:15
For at det skal bli en virkelighet må det skje et fokusskifte:
  • Fra meg til andre
  • Fra lokalt til globalt
  • Fra øyeblikket til evigheten
  • Fra hindringsorientering til løsningsorientering
…og hva skjer da?
Da skal din vei bli kjent på jorden,
din frelse blant alle folkeslag.
Salme 67:3
Dagens ’manna’ er det samme som for to dager siden:
Verden er der jeg er
______________________________________
Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 38 av 40 (2 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: