søndag 30. desember 2012

Et liv i balanse

Et målrettet liv handler om overgivelse og balanse. Warren gir fire råd for hvordan jeg kan holde de fem hensiktene med livet mitt i balanse: 
  1. Samtal om det med en åndelig veileder eller i en liten gruppe1 
  2. Foreta en åndelig sjekk med jevne mellomrom2 
  3. Notér framgangen i ei loggbok3 
  4. Gi videre det du vet til andre4 
’Balanse’ blir av enkelte oppfattet som et negativt ord. Bakgrunnen er at vi assosierer det med vektstangen. Da er det snakk om vekt og motvekt. Når vi snakker om balanse i denne sammenheng, er det ikke snakk om å balansere det gode mot det onde, det positive mot det negative osv., men å finne tid til fem forskjellige mål som hver for seg er gode, positive og viktige. Den samlede synergien av de fem målene er sterkere enn summen av enkeltmålene. 

Rådene til Warren er gode og det er mulig å finne bibelsk støtte for hvert enkelt. Men kanskje Paulus sin oppfordring summerer det opp på en god måte: 
Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke 
Ef 5:15 
Dagens ’manna’: 
Jeg vil at det skal være balanse i Guds hensikter med livet mitt 
----------------------------------------------------------------------- 
1 Det er viktig å ha åndelige ”sparring-partnere” som våger ”å slå tilbake”  
2 For mange er årets avslutning et naturlig tidspunkt for tilbakeblikk og åndelig refleksjon.
3 Det er mange varianter av denne metoden. Med tanke på ”Målrettet liv” er det f. eks. laget en egen journal med en liten syntese av innholdet i hvert av de 40 kapitlene og med mulighet for å skrive ned egne refleksjoner (utgitt på Hermon – ISBN 82-302-0252-4). Selv har jeg brukt forskjellige varianter. Jeg har fortsatt min hjemmelagde versjon av ”Notatbibelen” fordi jeg begynte med dette mange år før den første kom på norsk. Jeg kopierte en bibelside midt på et A4 ark og tok bok for bok. Det ga meg rikelig med notatplass rundt teksten + på den blanke baksiden av arket foran. I dag benytter jeg PC og blogg ;-)
4 Det kommer en epilog den 1. januar.


Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 39 av 40 (1 dag igjen av 2012)

Ingen kommentarer: