fredag 28. desember 2012

Det handler om Livet

Gud har gitt meg noe å gi videre. Da jeg ble en troende, ble jeg også Guds budbærer. Johannes sier at: ”Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i sitt indre.” (1 Joh 5:10a). Det merkes om et vitnesbyrd er oppriktig og kommer fra hjertet: "Med et oppriktig sinn, ja, sendt av Gud og for Guds ansikt taler vi i Kristus", var Paulus sin måte å uttrykk det på (2 Kor 2:17b).

Warren mener at "Mitt livs budskap" kan deles i fire:

  1. Vitnesbyrdet mitt: Beretningen om hvordan forholdet til Jesus oppstod.
  2. Mitt livs lekse: Det viktigste vandringen med Gud har lært meg
  3. Min Gudgitte pasjon: Det som Gud har lagt på hjertet mitt og som jeg brenner for
  4. Mitt gode budskap: Frelsen er for alle!
Delte historier skaper relasjonsbroer slik at Jesus kan vandre fra hjerte til hjerte. Å lytte til andres erfaringer med Gud er noe av det beste jeg vet. Og om noen vil lytte til min historie, lar jeg meg ikke be to ganger. Det handler om Livet
Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt
1 Pet 3:15b-16a
Dagens ’manna’:
Jeg vil alltid være klar til å snakke om Livet
-------------------------------------------------------
Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 37 av 40 (3 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: