torsdag 27. desember 2012

Oppdraget mitt

Den femte hensikten med livet mitt er at jeg er skapt for et oppdrag. Warren gjør et spennende skille når han understreker at min tjeneste er overfor de troende, mens mitt oppdrag, min misjon, er overfor de ikke troende. Jeg tolker dette som en ”spissformulering”, og den er god ”tankeføde”. Det er ikke tvil om at jeg er ”sendt til verden”: Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. (Joh 17:18)

Det er heller ikke tvil om at det å tjene de troende ofte kan ta så mye tid og oppmerksomhet at oppdraget, ”utsendelsen” fort kan bli glemt. Det vi på norsk kaller ”Misjonsbefalingen” heter ”The Great Commission” på engelsk som igjen betyr ”Den store utsendelsen” på norsk. Det er ingen motsetning. Misjon kommer fra det latinske ”missio” som betyr utsendelse. Min misjon i livet er at jeg er sendt til verden for at mennesker skal bli disipler. Det er en fortsettelse av Jesu oppdrag. Det er ikke en byrde, men et privilegium.

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Matt 28:19-20
Dagens ’manna’:
Verden er der jeg er
______________________________________
Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 36 av 40 (4 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: