lørdag 3. november 2018

Hva er den ‘ene’ dåpen?

Umiddelbart kan det virke like vanskelig å finne et svar på hva den ‘ene’ dåpen er, som det kan være å finne svar på hva den ‘ene’ troen er. Dersom vi ser på diskusjonene som har funnet sted ned gjennom kirkens historie og som fortsatt pågår, blir det ofte et spørsmål om barnedåp kontra voksendåp, og om ritualene skal oppfattes symbolsk eller om frelsen faktisk ligger i ritualets elementer eller i den rituelle handlingen.

Paulus skrev faktisk om flere typer dåp. Han spurte disiplene i Efesos hva slags dåp de var døpt med. Da de svarte ‘Johannes-dåpen’ ble de døpt til Herren Jesu navn (1). Deretter ba han for dem og de ble døpt i Den hellige ånd. Om sine forfedre skrev han at ‘alle ble døpt til Moses i skyen og i havet’ (2). Dette signaliserer at dåpen er en overgang til en ny fase av livet med en ny retning.

I sin undervisning om å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen (3), tror jeg ikke Paulus siktet til verken dåpen i vann eller dåpen i Den hellige ånd, men til det faktum at vi ‘ble døpt til Jesu død’. Dette er dåpen som er den ene og samme for alle gjenfødte troende. Uansett hvordan de forskjellige kirkesamfunnene velger å markere den, er nøkkelen at vi har ‘vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans’ (4). Jesus snakket om sin egen død som en dåp (5), og det bidrar til en bedre forståelse av hva dåp egentlig er, men det stopper heldigvis ikke med død.

Også sammenhengen som «‘én’ dåp» står i styrker denne tolkningen. Ett håp forutsetter at jeg har vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans for at jeg ‘skal være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans’ (6). Skal jeg ha én Herre, er det nødvendig at egoet mitt har dødd med ham for at jeg skal leve i ham. I lys av dette ser jeg kun én virkelig dåp. Hvordan kirkene velger å symbolisere denne dåpen blir egentlig uinteressant dersom det ikke det fører til at vi lever oppstandelseslivet som nye skapninger i Kristus Jesus.

Dagens ’manna’:

Det er kun én dåp som forener oss med Kristus og hverandre.
_________________________________________
* Takk til Bodil Østergreen som lar meg få bruke dette flotte bildet. Hun kjøpte korset i Assisi og skriver følgende på FB: Gud strekker ut sin hånd til deg. Du kan velge om du vil ta imot Guds utstrakte hånd, og strekke ut din hånd til dine medmennesker.
(1) Apg 19:3-4
(2) 1 Kor 10:2
(3) Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp … Ef 4:3-6
(4) Rom 6:3-4
(5) Luk 12:50
(6) Rom 6:5

1 kommentar:

Anonym sa...

Takk for dette fine innlegget.