lørdag 27. oktober 2018

Hva menes med ‘én’ tro?

Er den ‘ene’ troen identisk med den apostoliske trosbekjennelse, Frelsesarmeens troslære, den lutherskekonkordieformelen, den anglikanske ‘Book of common prayer’, eller er det den kanoniske skrift og den hellige tradisjonen slik den blir tolket av den katolske kirkes magisterium? 
Jeg tror svaret er et klart 'nei'!

Da Paulus skrev om enheten i ‘én’ kropp med ‘én’ tro, fantes det ingen allment vedtatte trosbekjennelser, derfor må svaret på hva den ‘ene’ troen er, finnes et annet sted. Det blir ikke lettere å finne et svar om vi ser på de ‘samlede definisjonene’ av den kristne tro slik den blir forstått av Kirkenes Verdensråd (1), eller en liknende definisjon som Norme slutter seg til (2).

Jo eldre jeg blir, dess enklere må jeg ha det; og når jeg leser Paulus, tror jeg at den ene troen for ham bare kan være: «Den frelsende troen»! En rekke vers fra Paulus sine brever gir støtte for dette synet. Et eksempel er verset som gjorde at Luther kom med uttalelsen ‘Troen alene’ (3): «For i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro».
Sett i sammenheng med forrige ukes refleksjon «…én Herre», er det likevel de følgende versene som tydeligst beskriver innholdet av ‘én’ tro:
For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.
Rom 10:9-10
Jeg vil ikke påstå at det er enkelt å forstå dette med vårt menneskelige intellekt. Det underet frelsen er vil for alltid forbli et mysterium. Men for dem som tror, ​​er det så enkelt som det og der ligger også frelsen.

Dagens ‘manna’:
Det er bare én tro som kan frelse meg
-------------------------------------------------- -----
(1) Se: Lima-dokumentet http://www.anglicancommunion.org/media/102580/lima_document.pdf
(2) Se: Lausanne-pakten http://www.lausanne.org/content/covenant/lausanne-covenant
(3) Romerne 1:17- For dem som liker latin: "Sola fide" er ordene teologer bruker for å si "Troen alene".

Ingen kommentarer: