fredag 18. desember 2015

Den daglige dusjen

Selv om vannet i Moldova ikke alltid lukter like godt, gjør det godt med den daglige dusjen. Den hører med til rutinen. 

Dagen er ikke helt den samme uten, sa VG om seg selv, og jeg sier det om dusjen i dobbelt forstand:
Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus er ren.
1 Joh 3:3
Johannes var veldig opptatt av «renselsen» (1). Motivet dukket opp tidlig i brevet, og det er også sentralt i evangeliet – blant annet i beretningen om fotvasken. Det er en god rutine å «rense seg». Det betyr ikke at frelsen som gjør meg ren i Kristus ikke er god nok, for han er ren slik dagens vers også bekrefter. 

Men det handler om å rense tanken for de impulsene som river ned og ødelegger den del jeg har med Jesus (2). Det å ha del med ham gir en god følelse av velvære som også gjør meg glad. Derfor håper jeg at omgivelsene mine merker at jeg har vært i dusjen. Jeg tror i hvert fall at de gjør det dersom jeg ikke har vært der.

Dagens ‘manna’ er

En daglig dusj!
-----------------------------------
(1) Se: Å være ren
(2) Se: Noen får aldri nok 
 Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: