onsdag 1. april 2015

Det ingen kan ta fra meg!

Vi har opplevd å ha uvedkommende på besøk som har tatt ting i fra oss. Jeg har vært utsatt for lommetyver og blitt frastjålet penger. Noen har også kopiert bankkortet mitt og brukt alt innholdet på kontoen i et handlesenter i USA mens jeg og bankkortet befant oss i Norge. Noen har forsøkt å ta fra meg troverdigheten, og i barndommen var det noen på skolen som forsøkte å ta fra meg det jeg hadde av selvtillit og Gudstro. Man kan bli engstelig av sånt, og da er det godt å bli minnet om at det er noe som ingen kan ta fra meg:
Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.
Joh 16:22
De virkelige verdiene er det ingen som kan ta fra meg, og det er de som gjør meg sterk. Gleden over ha en oppstanden og levende Frelser hører definitivt med til de virkelige verdiene. Ting, penger og kapital på konto kan være nyttig å ha, men de gjør meg ikke sterk. En finanskrise kan snu opp ned på det i løpet av noen timer. I Moldova på nittitallet skjedde det en så dramatisk devaluering av valutaen at de som hadde penger til å kjøpe en leilighet den ene dagen, opplevde at de nå hadde fått en verdi som tilsvarte prisen på en ekse konfekt.

Men den ekte gleden kan ikke devalueres. Nehemja visste det og at det var det folket trengte i utfordrende tider. Derfor minnet han dem om at «gleden i Herren er deres styrke» (Neh 8:10).

For seks år siden skrev jeg en refleksjon over dette verset og hva det var som kunne ta gleden bort og hvilke konsekvenser det får. Det er riktig at det ikke er «noen» som kan ta gleden fra meg, men det er «noe» (se: Jeg er så glad!)

Dagens ‘manna’:

Jeg er så glad!
-------------------------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: