mandag 13. april 2015

Christus Victor

Christus Vicktor høres nesten ut som et navn, og på sett og vis er det akkurat det. Innenfor den delen av teologien som kalles soteriologi (= læren om frelse) finnes det en rekke teorier eller bilder på forsoningen. En av disse teoriene kalles Christus Victor. 

Teologen Gustav Aulén mente at dette var det dominerende synet på forsoningen de første tusen årene. Den beskriver Jesu død og forsoningsverk som en seier over ondskapens åndehærs makt over menneskene. Det er flere vers i brevene som gir et slikt bilde, og Jesus har selv bidratt til en slik forståelse. Det ligger som en undertone gjennom Johannes-evangeliet og kommer helt klart til uttrykk i dagens vers:
«I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!»
Joh 16:33b
Det er mye mulig at Aulén har rett i at dette var det dominerende synet de første tusen årene. Jeg kan i vært fall forstå at det må ha vært mye trøst å hente i en slik forståelse i tider med forfølgelse og martyrium. Paulus var blant dem som måtte lide mye for sin tro, og han skrev: «Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.» (Kol 2:15)

Når vi i dag er vitne til regelrette henrettelser av kristne både i Kenya, Nigeria, Egypt og flere av de arabiske områdene som IS kontrollerer, kan det igjen være en trøst å bli minnet om at Jesus har seiret over verden. Det betyr at hans rike ikke kan rokkes. Og da passer det å sitere Hebreerforkynneren: «Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud.» (Hebr 12:28). Hele tankegangen passer godt med Frelsesarmeens teologisk fundament og oppdrag.

Dagens ‘manna’:

Jesus har seiret, rop det kun ut!
Rettferd skal spire, mens ondskap skal ta slutt.*
-------------------------------
* Refrenget i Albert Orsborns sang:
Vi enn en gang ved Herrens nådeunder
Hans lov og pris med styrke stemmer i.
Seierens lys fra Jesu kors og vunder
Lyser for oss på jordens mørke sti.
(FASB 575) 
 Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: