onsdag 3. september 2014

Læringsteknikk

Jeg undres ofte over min interesse for språk. Da jeg gikk på skolen var språkfagene de jeg var definitivt minst interessert i. I dag er f. eks. «Språkteigen» på NRK-p2 et av mine desiderte favoritt-program, og jeg kan til og med finne på å blande meg inn i spesialistenes vurderinger.

Noen sier at jeg har ”språkøre”. Det er jeg langt fra overbevist om selv. For meg har det å lære språk betydd masse arbeid. Puggekort, toalettvegger tapetsert med bøyningsmønstre, grammatikkbøker på nattbordet, spaserturer med språket på kassett eller CD... inntil det fester seg. Nøkkelen er repetisjon, repetisjon og igjen repetisjon. 


Prinsippet er bibelsk* og en viktig del av jødisk tradisjon og identitet. Derfor er det helt naturlig at Johannes bruker prinsippet med gjentakelse i sin fortelling:
Da Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa: «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.»
Joh 11:32
Maria sier det samme til Jesus som søsteren hadde sagt noen minutter tidligere. Det er en bekjennelse av at han er livet og uttrykker et grenseløst håp. Overfor Marta hadde Jesus bekreftet at han er oppstandelsen og livet. Resten av fortellingen er egentlig en manifestasjon og bekreftelse av at det faktisk er sant.

Men også det må læres. Det må gjentas igjen og igjen inntil det fester seg og blir en del av meg – et nytt språk:

Dagens ‘manna’:

Troens språk
------------------------
* Se f. eks. 5 Mos 6:4–7

Ingen kommentarer: