torsdag 4. september 2014

«Jeg er rystet»


Dette er ikke ord som hører med til mitt daglige vokabular, men jeg har vært i situasjoner der jeg har vært veldig opprørt. Jesu reaksjon på det han var vitne til i Betania var også veldig sterk:
Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne, gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste.
Joh 11:33
Jesus var både opprørt og rystet i sitt innerste – men hvorfor?

Flere steder i evangeliene står det at jeg Jesus ble beveget av å se mennesker som var «forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter» (Matt 9:36) eller som gjennomgikk lidelse. Men er det denne typen «rystelse» som Jesus opplevde i Betania?

Neppe

Det er forskjellige ord som brukes i grunnteksten. Ordet som brukes i Lasarus-fortellingen kommer fra en rot som betyr «fnyse av sinne»*. Hva var Jesus sint på?

Jeg utelukker at det var dem som gråt. Det er også lite sannsynlig at han var sint fordi Lasarus var død. Det ville stemme dårlig med den rolige måten han meddelte disiplene nyheten om at Lasarus «sov».

Videre var det så mye tro i det søstrenes bekjennelser at jeg utelukker at vantro var grunnen til sinnet. Da gjenstår det én årsak – døden generelt. Jeg tror det er mot den Jesus fnyser i sinne. Det er døden han utfordrer, og underet med Lasarus er et forbilde på den endelige seier over døden.

Dagens ‘manna’
Bøtt er brøden,
død er døden!
-------------------------
* I Bibelen er ordet bare brukt her og i Matt 9:30; Mark 1:43 og 14:5
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

1 kommentar:

Anonym sa...

Halleluja, Amen.