tirsdag 2. september 2014

Fotnoter

For noen år siden møtte jeg en salvasjonist i Wimbledon som het Ron Foot. Han var spaltist i et av Frelsesarmeens engelske blader og selvfølgelig het den faste spalten «Foot-notes». Jeg spiller på det samme poenget men jeg vet ikke om overskriften er helt passende på dagens refleksjon – for egentlig er dette en note om føtter. Det handler om Jesu føtter og det handler om Maria:
Da Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans
Joh 11:32a
Dette er første gang vi leser om Maria ved Jesu føtter i Johannes-evangeliet. Men dersom episoden som er gjengitt i Lukas 10:38-42 kommer tidligere på tidslinjen, har hun vært ved Jesu føtter før. Den gang for undervisning og åndelig påfyll. Og – her i Johannes kommer også beretningen om Maria som salver Jesu føtter i neste kapittel.

«Fotnotene» gir et flott bilde av forskjellige aspekter ved relasjonen mellom Jesus og en troende.

  1. Det er viktig for en troende å innta lærlingeplassen ved Mesterens føtter å ta imot kunnskap og åndelig innsikt som fører til kjennskap
  2. Det er viktig for en troende å «kaste seg ned» for Mesterens føtter som et tegn på fullstendig overgivelse både i motgang og medgang
  3. Det er viktig for en troende ære den salvede (Messias) fordi han ble menneske. Føttene står som symbol for «jordkontakten». Det er et viktig poeng nettopp i Johannes-evangeliet og jeg kommer tilbake til dette senere.
Dagens ‘manna’:
Det kan være viktig informasjon i «fotnoter».
--------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: