tirsdag 15. april 2014

Hvem har skylden?

Spørsmålet dukker stadig oftere opp. En psykiatrisk ustabil asylsøker dreper et uskyldig offer – hvem har skylden? Et hus raser sammen i et jordskjelv og mange mennesker forulykker, er det politikerne, seismologene eller entreprenørene som har skylden?

Fordi vi er mennesker skapt i Guds bilde er jeg overbevist om at vi er født med samvittighet, og videre tror jeg at bevisstheten om rettferdighet er en del av samvittigheten. Derfor ønsker vi å plassere skyld, og av samme grunn tar vi skyld inn over oss selv. Vi prøver å unngå den ved å rettferdiggjøre oss selv – det kan «lindre» for en stund, men det vil aldri frigjøre oss. Det finnes bare en løsning som også inkluderer frigjøring. Denne problemstillingen er en av «dybdene» i fortellingen om den blindfødte:

Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?»
Joh 9:2
Disiplene så at det var en kobling mellom synd og skyld. Det er ikke feil, men kan misbrukes på en slik måte at det blir helt feil. Veldig mye av det destruktive som skjer er en følge av synd, og ofte skyldes det menneskehetens synd – ikke enkeltindividets. Dette er en sentral sannhet i evangeliet, og jeg tror at det er derfor at det er viktig for Johannes å ta med akkurat denne fortellingen.

Dagens ‘manna’:

Jesus gir et glimt av svar på de vanskelige spørsmålene
-------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: