mandag 14. april 2014

Find a need and meet it!

Jeg hadde hørt en del om Frelsesarmeens 13. general, Eva Burrows, da jeg møtte henne første gang i 1989. Siden har det blitt flere møter, og felles for dem alle, er at de har vært til stor inspirasjon. Eva Burrows har en gave til å finne en enkel måte å si ting på. 
Med sine spissformuleringer satte hun det kristne oppdraget på dagsorden. Overskriften er et av uttrykkene hun brukte ofte. Fonetisk klinger «Finn et behov og møt det!» mye bedre på engelsk, men innholdet er universelt. Å se andre menneskers behov og være der for dem er en fantastisk oppskrift på hvordan evangeliet kan utbres også i vår tid. 

Og Jesus er det beste eksempelet på anvendelse av en slik metode:
Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind.
Joh 9:1
Jeg har stusset litt over hvordan Jesus og disiplene visste at denne mannen «var født sånn og ikke blitt sånn». Var samfunnet så tett at dette var noe alle visste, eller bar han et skilt eller et annet tegn som fortalte at han var født sånn?

Problemstillingen var helt sentral for det videre hendelsesforløpet, og den kommer sannsynligvis til å stå sentralt i etiske debatter om f. eks. legning så lenge det finnes mennesker på jorden. Akkurat denne beretningen er Johannes alene om å gjengi. Derfor må han ha oppdaget mye mer i hendelsen enn den vakre beretningen om en blind mann som ble funnet av Jesus og fikk sitt behov møtt. Men akkurat i dag er det aspektet "funnet og møtt" jeg tar med meg.

Dagens ‘manna’:

Find a need and meet it!
--------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: