onsdag 16. april 2014

Å se muligheter i det «umulige»

Jeg beundrer gründere, pionérer, innovatører – løsningsorienterte mennesker som ser muligheter i det «umulige». Derfor beundrer jeg Hans Nielsen Hauge, William Booth, Florence Nightingale, Othilie Tonning – listen min er veldig lang. Beundringen startet allerede da jeg var gutt. Jeg elsket å lese og noen av de beste bøkene jeg kunne få tak i var enkle biografier i «Historien om» serien.

Som voksen ser jeg at egenskapene jeg beundrer er en del av det Gudsbilde vi er skapt i. Jesus var opptatt av å se mulighetene i det umulige, og virket lite interessert i teologiske forklaringer eller bortforklaringer. Mennesket sto i fokus. Derfor måtte verken Sabbatsbud, pengevekslere eller skyldspørsmål stå i veien for at Guds gjerninger kunne skje.
Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.»
Joh 9:3
Den største hindringen for at Gud slipper til er sannsynligvis «egenviljen». Martin Luther King jr. visste at han engasjement kunne få konsekvenser som forkortet livet. Likevel valgte han å fortsette kampen for frigjøring. Jesus visste at hensikten med livet hans var å sone straffen for alle mennesker. Også han måtte velge. Hans siste kamp var ikke kampen på korset, men kampen mot egenviljen i Getsemane.

Dagens ‘manna’:
Jeg må ha vilje til å gå for de muligheter jeg ser

-------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: