søndag 20. april 2014

Hva skal til for å «se»?

I dag kommer mange til å synge verselinjen «troens øye ser det» i den mektige sangen «Deg være ære». Jeg håper den skal synges der jeg om noen timer skal feire Jesu oppstandelse også.

Det er alltid en risiko knyttet til det å åndelig-gjøre et fysisk mirakel. Faren ved å fokusere utelukkende på det åndelige er at jeg kan «glemme» at Gud bryr seg om hele mennesket og at det også skjer fysiske mirakler i dag. Det er ikke tvil om at det må ha vært stort for den blindfødte å få synet igjen, men jeg har allerede signalisert at hensikten til Johannes med å inkludere den fortellingen primært handler om de skriftlærde som påberopte seg «å se», men som likevel ikke så med «troens øye». Hva skal til for å «se»?

I går skrev jeg om «Det rene og det urene» - om Jesu rene spytt og den urene jorden som ble blandet og smurt på den blindes øyne. Denne leireblandingen førte ikke til at mannen ble seende – han måtte først utføre en lydighetshandling:
Så sa Jesus: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende.
Joh 9:7
Det var ikke vanskelig det Jesus ba den blinde om å gjøre. Vann står veldig sentralt i Johannesevangeliet. Det er med både i mirakelfortellingene, samtalene og undervisningen. Det vann som «drikkes», er Den hellige ånd som er lovet* og det vann som det «vaskes» med er Den hellige ånd som gir «del i Jesus»**.

Nøkkelen til åndelig innsikt er altså å gjøre akkurat det Jesus ber om. Det handler om lydighet, verken mer eller mindre.

Dagens ‘manna’:
Åndelig innsikt handler lydighet
PS Kommer tilbake til flere tanker rundt dette verset i morgen
----------------------------------------------
* Joh 7:37-39
* Joh 13:8
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: