søndag 20. januar 2013

Uforståelig at jeg forstår!

Jeg tror aldri at jeg har brukt ”overskriften” i noen sammenheng, men det kommer ikke til å bli siste gang. Den beskriver nemlig en viktig side ved Den hellige ånd, og den kommer til uttrykk mellom linjene i dette verset:
Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler?»
Apg 2:7
De som var forskrekket og forundret over at de forsto, var en stor gruppe diaspora jøder som hadde kommet til Jerusalem i forbindelse med den jødiske pinsen (jfr: ”Var tidspunktet viktig?”). Selv om de var jøder, var det mange av dem som hadde mistet forfedrenes språk i eksiltilværelsen*. Uansett er det ikke sikkert at alle forsto arameisk som var disiplenes dagligtale, men nå hørte de forkynnelse hver på sitt språk. 

Forklaringen kunne ha vært at flokken som talte, var en samling ”lærde”. Men noen av tilhørerne må ha forstått så pass arameisk at de også hadde lagt merke til disiplenes galileiske dialekt. Galilea var i provinsen. I provinsen bodde de ulærde. Intelligentsiaen var gjerne knyttet opp mot templet og jødenes råd. Konklusjonen var at:
De forsto det de hørte, men de forsto ikke hvorfor de forsto!
Det er det Den hellige ånd gjør med alt som hører Guds rike til. Når jeg åpner meg for Den hellige ånd, gjør han det mulig å se åndelige sannheter og sammenhenger, men jeg kan fortsatt ikke forstå hvorfor jeg forstår. Jeg kan heller ikke forklare det utelukkende rasjonelt. Det forblir et mysterium. Skal det da forklares? Mer om det i morgen.

Dagens ’manna’:

Åndelig innsikt har ingenting med intellekt å gjøre
________________
* På grunn av fordrivelsen av det jødiske folk, var hebraisk som talespråk, i en lang periode tilnærmet utdødd. Det var først på 1700-tallet at jødene som en del av bevisstgjøringen rundt sin egen identitet, igjen begynte å ta i bruk språket i dagligtale.

Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.

Ingen kommentarer: