mandag 21. januar 2013

Det kan ei forklares - eller?

”Det kan ei forklares, det må blott erfares”, sang vi mye i vitnemøtene på Frelsesarmeen i gamle dager. Men var det ikke et forsøk på forklaring Peter kom med på den første pinsedagen?

Det var neppe en forberedt tale. Peter visste at de 120 ventet på Den hellige ånd, men han ante ingenting om når, hvordan eller i hvilken for Ånden ville komme. Han hadde heller ingen forutsetning for å vite noe om det som skjedde da den kom.

Likevel står Peter fram. Først tar han tak i ”forklaringen” om at gruppen er påvirket av alkohol. Det er ortodokse jøder han har foran seg, og på Sabbaten og andre festdager ville ingen jøder drikke før den tredje time (kl. 09:00). Det var faste både fra vått og tørt til etter bønnesamlingen i synagogen.


I talen som følger, setter Peter en standard for kristen forkynnelse som fortsatt står. Han knytter det som skjer til Skriften:
Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel: I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Apg 2:16-17a
Dette er bare en liten del av det første av flere bibelavsnitt Peter trekker fram i talen på pinsedagen. Det er også bemerkelsesverdis at den talen vi kan lese sannsynligvis bare en liten del av det som ble forkynt. Den avsluttes slik: Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» (Apg 2:40).

Hvor tok Peter alt dette fra?

1) Han var oppvokst i en tradisjon der religiøse skrifter måtte læres utenat.
2) Han hadde gått sammen med Jesus, og selv om han bare hadde grepet en liten brøkdel, husket han sikkert også det han ikke forsto.
3) Da Den hellige ånd kom, opplevde Peter oppfyllelsen av det Jesus hadde profetert: Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere (Joh 14:26).
Peter hadde altså mye på lager, men det var Den hellig ånd som tok regien og minnet ham om det han hadde lært. Det var som om brikkene falt på plass.

Dette er ikke et innlegg mot taleforberedelse, men jeg tror at dette er noe av det første jeg selv opplevde av Den hellig ånds ledelse i mitt liv. Det må ha vært i 16-årsalderen. I møte med utfordrende spørsmål ble jeg minnet på noe jeg hadde lært – og brikkene falt på plass. Det opplevdes som et lite under. Jeg forsto hvor viktig det var å være generelt forberedt, at kunnskap er en lett byrde å bære og at jeg kunne stole på Den hellige ånd.    

Dagens ’manna’:

Den hellige ånd får brikkene i troens puslespill til å falle på plass.
-------------------------------------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.

Ingen kommentarer: