tirsdag 22. januar 2013

Den hellige ånd og tegn

Peter var rask til å koble det som skjedde med det som var forutsagt av profetene. Som vi så i går, er profetien fra Joel den første han siterer. Denne profetien slår fast at utøsing av Den hellige ånd er et endetidstegn. Noen vil hevde at det allerede er en evighet siden pinsedagen, men i et evighetsperspektiv er det bare et par dager siden. Paulus omtaler Ånden som ”den første frukt av den høsten som kommer” (Rom 8:23).

Men Joel beskriver også andre tegn som kommer med Den hellige ånd:  

Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk.
Apg 2:17-18
I antikkens tradisjon var det stor respekt knyttet til alder, kjønn, sosial status og etnisk tilhørighet. Jeg merker meg at det Den hellige ånd ikke tar hensyn til slike forskjeller. Et tegn på Den hellige ånds nærvær er at menneskenes likeverd blir ivaretatt. Dette skulle vært et av kristendommens mest revolusjonerende kjennetegn (Jfr Gal 3:28). Alt som setter begrensninger knyttet til de nevnte forskjellene, er også en begrensning av Den hellige ånd.
Videre er det eksplisitt uttrykt at Den hellige ånd vil utløse:

1) Profetier
2) Syner
3) Drømmer
Jeg har allerede skrevet mye om profetier her på bloggen (se merkelappen: Profetier).  De neste dagene blir det et gjensyn med noen få viktige aspekter av profetier etterfulgt av tanker om syner og drømmer.

Dagens ’manna’:

Den hellige ånd er Gud og Gud gjør ikke forskjell på folk. (1)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.
(1) Rom 2:11

Ingen kommentarer: