søndag 10. juli 2011

Formidlingspreposisjonene

Når jeg tenker på formidling ser jeg ofte for meg en kanal:
  Channels only blessed Master,
  But with all Thy wondrous pow’r
  Flowing through me, Thou canst use me,
  Ev’ry day and ev’ry hour. *
Dette vakre koret skrevet av M. E. Maxwell brukte vi mye da jeg var på offisersskolen for mer enn 35 år siden. Det går rett til kilden av dagens preposisjon(er).

Tanken om at Guds hensikt er å handle ’gjennom’ eller ’ved’ meg kommer klart til uttrykk i koret. Jeg tror og vet at Gud bruker mennesker som kanaler for sin Ånd, sitt ord og sin kraft. Her er noen eksempler:
 • Det gikk som Herren hadde sagt ’gjennom’ Moses.1
 • Herren har gjort med deg slik som han sa ’gjennom’ meg.2
 • ’Gjennom’ meg taler Herrens Ånd, hans ord er på min tunge.3
 • Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene ’gjennom’ profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss ’gjennom’ Sønnen.4
 • ’Ved’ apostlenes hender ble mange tegn og under gjort i folket.5
Slike ord skaper en enorm lengsel etter å få være en formidler eller en kanal for Guds kraft.

* Oversatt Kvås den 9. juli 2011:
Som kanal for all den kraften
du lar strømme 'gjennom' meg
kan du bruke meg, å, Herre;
Jeg vil daglig tjene deg.


1 2 Mos 9:35
21 Sam 28:17
32 Sam 23:2
4Hebr 1:1-2
5Apg 5:12

Ingen kommentarer: