mandag 3. mai 2010

Står ”alt” i Bibelen?

Jeg synes spørsmålet er interessant – men det er ikke ment som en utfordring til Bibelens autoritet som Guds åpenbaringsord. Det er Jesus selv som åpner opp for en slik undring:
    Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.
    Joh 16:12–15
På mange måter gir Jesus autoritet til den åpenbaring som apostlene og evangelistene mottok og som de senere nedtegnet i brev og evangelier. Jeg tror aldri det vil komme ”nye” åpenbaringer som utfordrer det som står i Bibelen. Skulle jeg være vitne til det, vil jeg være overbevist om at det har andre åpenbaringskilder en ”sannhetens Ånd”, men jeg er åpen for at nye generasjoner kan ”tåle” å gå stadig dypere i sannheten på grunn av den lange tradisjonen som også er en kilde til åndelig fordypning. Derfor er det spennende å leve et liv sammen med Ånden.

Ingen kommentarer: