søndag 4. april 2010

Når alt faller på plass

    Han så og trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde.
    Joh 20:1–10
Utsagnet sier mye. I tre år hadde disiplene vært sammen med Jesus. Gang på gang hadde de misforstått, men en tom grav gjorde at alt falt på plass. Den ”andre disippelen” (var det Johannes?) så og trodde.

Jeg er enig med Paulus og Dagbladets redaktør Marie Simonsen som sier at uten oppstandelse er det ingen kristendom. Oppstandelsen hører med til kristendommens bærekonstruksjon.

Ingen av oss som lever i dag har bokstavelig og fysisk ”sett” og dermed ”trodd”. Kanskje det er derfor det var viktig for Johannes å inkludere beretningen om Jesu respons til Tomas i umiddelbar forlengelse av dagens tekst: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» (v 29)
Jeg tror uten å se, og da faller alt på plass. I dag skal jeg feire påskemorgen med frokost og gudstjeneste i Kragerø - det blir en "salig stund"!

1 kommentar:

Unknown sa...

At Jesus oppstod fra de døde inspirerer til å leve Åndslivet blandt de døde. Så de døde kan bli levende ved å oppleve ett troverdig vitnesbyrd om den Oppstandne.