tirsdag 2. mars 2010

Stor glede i byen

Jeg er blitt opptatt av byer fordi jeg har oppdaget at Gud er det. Han oppfordrer f. eks. til å be for byen, til å bli i byen for å motta kraft og det er flott å lese om hva som skjer når det blir vekkelse i byen:
    Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen.
    Apg 8:4–8
På sett og vis treffer dette også nerven i salvasjonistisk teologi. William Booth skrev en avgjørende artikkel i ”All the world i 1889” som han kalte: 

”Salvation for both worlds” (Frelse for begge verdener) Professor Roger Green skriver:

”Booth gikk gjennom en slags omvendelsesopplevelse. Språket hans i artikkelen er omvendelsens språk. Det er et språk som har sett lyset. Det er språket til en ny retning.”*

Gud har "omsorg for hele mennesket". Han vil at det skal gjenopprettes både åndelig og sosialt. Dette må også gjenspeiles i hvordan vi vitner og utfører misjon. Det vil få innflytelse ikke bare på menneskers åndelige og sosiale liv, men på byens og nasjonens liv. Ikke så rart at det blir stor glede i byen da!

* i ”An Historical Salvation Army Perspective” – Creed and Deed 1995 s. 63

Ingen kommentarer: