mandag 1. mars 2010

Bekrefteren

Jeg ble bekreftet som barn. Jeg hadde mennesker rundt meg som så meg og ønsket at det skulle gå meg bra i livet. De klappet da jeg sang, de heiet da jeg gikk på ski, og de korrigerte feiltrinn. Det betyr ikke at jeg har gjort karriere verken i sang, idrett eller på andre områder hvor det kunne vanke bekreftelser, men det var viktig for at jeg kunne utvikle meg til å bli den jeg er i dag.

I min åndelige tjeneste har det vært viktig at det er mennesker som har bekreftet meg. Heller ikke på det området er jeg ”blitt” alt som jeg kunne ha blitt, men en tjeneste har tatt form som et resultat av Guds nåde, Den hellig ånds ledelse og bekreftelse fra hans tjenere.

Hva hadde Paulus vært uten Ananias? Paulus vitner:
    Ananias sa til meg: 'Våre fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se Den rettferdige og til å høre hans egen røst. For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort mens du påkaller hans navn.'
    Apg 22:12–16
Slik jeg er blitt bekreftet, ønsker jeg å bekrefte andre – både som mennesker, Guds barn og hans disipler.

Ingen kommentarer: