søndag 28. februar 2010

«Jeg har noe å si deg.»

Det hender nok ganske ofte at en samtale åpnes på denne måten. Og - når noen henvender slik til meg, vet jeg at det kommer noe viktig. Ofte er det av alvorlig karakter.

Jeg kan tenke meg at Simon, verten i det fine selskapet, må ha kjent uro da Jesus begynte slik….
Det var Simons holdninger Jesus tok tak i.

Det er så alt for lett å kjenne seg selv igjen i disse holdningene. Det er så lett å sette merkelapp på mennesker: Kvinnen = prostituert, Jesus = naiv som slipper kvinnen innpå seg osv.

Jeg skulle ønske at Jesus slapp å ta meg til side og si: ”Jostein, jeg har noe å si deg!”, men jeg er redd for at han blir nødt for å gjøre det igjen og igjen. Så lenge jeg ønsker at han skal prege mitt liv ligger det en forsikring og trøst i dette også. Når jeg kommer ut av kurs, vil han korrigere.

Beretningen om Simon og kvinnen som fikk syndene tilgitt står i Lukas 7:36-50

Ingen kommentarer: