onsdag 3. mars 2010

Tankens frihet

Det er ikke vanskelig å finne tekster om tanken. Alf Cranners oversettelse av den gamle tyske visa: ”Din tanke er fri” er dedikert til Amnesty. I demokratiet blir verdien av å få lov til å tenke og ytre seg fritt holdt fram som en av de viktigste verdier - jfr. debatten rundt Mohammed-karikaturene. Selv om jeg fra første stund og fortsatt setter et stort spørsmålstegn ved formålet med å trykke akkurat de tegningene, setter jeg også tankens frihet veldig høyt.

Samtidig som jeg vil forsvare både egen og andres rett til den frie tanke, ser jeg min egen begrensede dømmekraft. Derfor ser jeg friheten til å kunne be om hjelp med egen tenkning som en enda større verdi. Paulus skriver at før vi ble gjort levende med Kristus:
  Lot vi oss lede av … våre egne tanker
  Ef 2:1-5
I nynorsk språkdrakt uttrykker Elen Opdal Bernhofts vakre salme fra ca 1700 en bønn for mine tanker:
  Jesus, styr du mine tankar,
  Jesus, lei meg med di hand,
  så kvar eg i verda vankar,
  eit Guds barn eg vera kan,
  så kvar stund du meg vil gjeva,
  eg kan kvila i din famn!
  Lat meg Gud til ære leva,
  og så døy i Jesu namn.
Først når han får lede tanken finner jeg den frihet som tanken søker!

Ingen kommentarer: