lørdag 30. januar 2010

Det uforklarlige

Jeg mener at det er viktig å bruke alle de evner Gud har gitt oss. Da er det også viktig å tilegne seg innsikt både gjennom hodet og hjertet. Det er spennende at noen åndelige sannheter gripes først med hjertet, mens andre aksepteres først i hodet for deretter å bli bekreftet i hjertet. En av sannhetene som definitivt først ble grepet av mitt hjerte og som jeg stadig sliter med å forklare fullt ut med mitt intellekt er mysteriet om korset. Derfor er dette verset så viktig for meg:
    For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.
    1 Kor 1:18
Dette beskriver på en utmerket måte hvordan jeg har det. For meg blir korset først og fremst en hjertesak!

Ingen kommentarer: