fredag 29. januar 2010

Det glemte jordsmonn?

Den kjente liknelsen om såkornet som falt i forskjellig typer jord er dagens tekst(Lukas 8:4-15).

Jeg husker en tale Johnny B Andersen holdt over denne liknelsen for mange år siden. Han hadde talt over de forskjellige former for jordsmonn, og sa: ”Men Jesus glemte et jordsmonn!” – for en tenåring på jakt etter kjetteri var en påstand om at Jesus kunne glemme nok til å bli ekstra på vakt. ”Hjemme” fortsatte Johnny, ”var bøndenes største utfordring vassjuk jord!”
Deretter fulgte han opp med en flott utlegning om den vassjuke, oksygenfattige jorda der ingen nyttevekster ville gro.

Til Jesu forsvar kan jeg si at for tilhørerne i Israel ville nok problemet med vassjuk jord på Karmøy fortone seg relativt fjernt. Men det gjør ikke Johnnys bilde mindre verdifullt. Jorda han beskrev ble vassjuk fordi det manglet drenering. Det kom bare regnvann og bekker til, men ingenting gikk videre. Jesus snakker om at når vi drikker av det vann han vil gi oss, så skal det strømme levende vann fra oss (Joh 7:37-39). Dersom det ikke er en slik sirkulasjon i våre liv blir vi vassjuke – og da kan heller ikke ordet som sås finne den nødvendige forutsetningen for å vokse og bære frukt. Problemstillingen er veldig aktuell. Takk, Johnny, for en god preken. Må Gud velsigne minnet om den og deg!

Ingen kommentarer: