søndag 31. januar 2010

Stressless

Ekornes-stolen hører med til norsk møbelindustris stolthet. Det er et godt møbel, men det spørs om ikke kombinasjonen med navnet har bidratt sterkt til suksessen. En innbydelse til å stresse mindre er en velsignelse. Jesus kommer med en slik innbydelse mange ganger. Han gjør det overfør Marta, den ivrige vertinnen, og han gjør det i liknelsen om det selvvoksende kornet:
    «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.»
    Mark 4:26–32
Når jeg har sådd, tilbyr Herren meg en stressless. Jeg kan hvile i det faktum at det er han som gir vekst.

Ingen kommentarer: