mandag 1. februar 2010

Troens kilde

Jeg har vært predikant siden jeg var 17 år. Det betyr at jeg har holdt på uavbrutt i 36 år. I perioder har det vært mange prekener i løpet av ei uke, mens det andre ganger har vært mindre. Om jeg gir et beskjedent estimat må gjennomsnittet minst være 100 taler per år. Det blir 3600 taler. Dersom gjennomsnittet er 20 minutt har jeg altså forkynt 72.000 minutt – eller 1200 timer – det nærmer seg altså et årsverk på ”talerstolen”. 

Ren undervisning er ikke tatt med her. Selv om forkynnelse kan innholde undervisning, har undervisningen mange mål. Forkynnelsen har kun ett:  
Å skape tro!
Troens kilde er forkynnelsen, og forkynnelsens kilde er Guds ord.

Hensikten med å forkynne er ikke:
  • å finne på noe vettugt å si
  • å gi interessante refleksjoner over en tekst
  • å gi tilhørerne gode illustrasjoner
  • å gi folk en følelse av å ha lyttet til en god tale.
Alt dette er viktig , men det er kun midler. I forkynnelsen som på de fleste områder, kan vi gå i fella og gjøre middelet til målet. Jeg forsøker å være meg dette bevisst når jeg skal bære fram et budskap.
    Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.
    Rom 10:17

Ingen kommentarer: