mandag 7. desember 2009

Hvor nær?

    Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!»
    Mark 1:14-15
Når jeg leser et vers som dette er jeg alltid spent på hvilket ord som er brukt om tid. Dersom det er den kronologiske tiden som omtales, kan ”nær” ha noe med tid å gjøre… men et kort oppslag forteller meg at det er den kvalitative tiden (kairos) det er snakk om – altså oppfyllelsens øyeblikk. Guds rike ER kommet nær. Det er der jeg er. Det er der enhver disippel ferdes. Vi går rundt som Guds rikes representanter og er vitnesbyrd om at det ikke bare er kommet, men at det en gang skal komme i hele sin bredde med fred og rettferdighet. Derfor ber vi også: ”La ditt rike komme!”

PS - jeg vet ikke om det er samsvar mellom det jeg her skriver og hva Harold Lloyd tenkte der han hang i urviseren i New York, men nær et eller annet var han...

Ingen kommentarer: