tirsdag 8. desember 2009

I de levendes land

Det hendte at jeg sang solo før i tiden (stakkars tilhørere). En av ”protestvisene” jeg pleide å synge hadde følgende budskap:
  Gater av gull passer sikker bra i Paradis en gang
  Men den jorden som vi nå lever på den er dyster mørk og trang
  Det fins mange i samme gate som vi som så gjerne skulle se
  At vi talte litt mindre om gater av gull og hadde mer kjærlighet

  Kanskje vår verden ble mindre mørk og dyster for alle da
  Om vi som bekjenner Jesu navn også levde som han sa.
Det er mye sant i den visa, men den er litt pessimistisk. Jeg tror at Gud gjennom mennesker kan vise godhet også her på jorden – og jeg er ikke alene:
  Jeg er viss på at jeg skal få se
  Herrens godhet her i de levendes land.
  Vent på Herren, vær frimodig og sterk!
  Ja, vent på Herren!

  Salme 27:7-14
…og kanskje vi ikke behøver å vente så lenge. Adventstiden gjør noe med oss.

Ingen kommentarer: