onsdag 9. desember 2009

Samstemt

Jeg elsker musikk og i forrige uke fikk jeg anledning til å lytte til flere av innspillingene jeg har hatt i mange år. Det ble bl.a. gjenhør med Mahler, Strauss (Richard), Mozart, Brückner og Brahms. Fantastisk å få anledning til å lytte til det ene mesterverket etter det andre. De fleste av innspillingene bar preg av samstemte musikere under god direksjon.
Samstemt er ikke det samme som å spille samme tone. Det er heller ikke ensbetydende med at det er harmoni – en disharmonisk akkord kan framheve samstemmingen i orkesteret. Samstemt vil si at utgangspunktet er det samme: Orkesterets instrumenter er stemt etter den samme renstrøkne A og videre at den enkelte utøver følger det komponist og dirigent forteller gjennom noter og fortolkning. Da blir det samstemt. Jesaja bærer fram en god profeti og oppfordrer: Jeg undres om ikke en profetis oppfyllelse er avhengig av måten den blir tatt i mot på? Tro om ikke Gud (komponisten) har forsøkt å nå oss med vekkelse proklamert gjennom profetiske hilsener (dirigenten), men den ”samstemmig jubelen” som skulle bære det hele fram uteble. Advent er også å vente at han skal komme med et spesielt nærvær her i tiden. Det gir meg lyst til å juble!

Ingen kommentarer: