torsdag 1. juli 2004

”Det kristne hus”

Byggeforskrift for et kristne byggverk

Da Thorbjørn Jagland var statsminister lanserte han visjonen om "Det norske hus". På tross av mange gode tanker, ble det fleipet mye med "huset". Jagland satt heller ikke med makten lenge nok til å se visjonene bli virkelighet. Ideen om et "byggverk" er også nærværende i Bibelen. Bildet brukes både om "samfunnet" og om den individuelle troende - og her er forskriften:

Bibelteksten: 1 Kor 3:5-17

1. Grunnvollen

....er ikke Apollos sin lære - heller ikke Kefas eller Paulus sin.
Den er ikke Frelsesarmeens troslære, den augsburgske bekjennelse eller konkordieformelen.
Det er ikke det paven eller Ulf Ekmann sier som må danne grunnlaget.
Grunnvollen er Kristus. 1 Kor 3:11
Vi hører fra mennesker og næringsliv at det viktig å ha "Flere ben å stå på!"
– Slik er det ikke i Guds rike. Der handler det om Jesus alene.

Vi kan fristes til å støtte oss på falske ben: "Vi er mange", "Dette fikser jeg", "Den siste uka har jeg oppført meg fint - jeg kan vitne på søndag"
Noen stoler på vogner og noen på hester,
vi stoler på navnet til Herren vår Gud.

Salme 20:8
2. Byggverket

"Dere er Guds åkerland, Guds bygning" sier Paulus. Altså på denne grunnvollen, skal det bygges et hus. Jeg har fusket litt i snekkerfaget. Grunnvollen er det viktigste. Utover dette er det forskjellige materialer som brukes. I Bibelens bygningsterminologi, brukes steiner, men om Bibelens forfattere hadde kjent norsk bygningsstandard av 2008, ville bildet bli enda mer anvendelig som en liknelse.

Reisverket består av de funksjoner som holder menigheten sammen. Apostler, profeter, hyrder og lærere. Den ytre kledningen er evangelistene. Isolasjonen skal sørge for varme og beskyttelse er diakontjenesten, giver tjenesten og barmhjertighet. Den indre kledning består f.eks. av kunnskapstale, helbredelse, tunger og tydning. Byggverket skal ikke ha noe tak for lovsangen skal gå direkte til Gud og Gud skal kunne sende sin forfriskning over sitt byggverk. Tenk det hele spikret sammen med evangeliske sannheter. Et bygg det stadig bygges på...for bildet er brukt i sammenheng hvor temaet er ”vekst”.

Kanskje vi skal la Gud ta en oppussing hos oss.....?

General Rader snakket om: "partnership - ownership - stewardship"
(partnerskap - eierskap - forvaltning)

Vi må eie visjonen - ikke byggverket - byggverket er Guds...

3. Et hellig tempel

Byggverket er et hellig tempel.
Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, 5 og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.
1 Pet 2:4-5
Hvordan kan et slikt byggverk være hellig, når det består av bygningsmaterialer som deg og meg? Tenk på den ”verdslige” Korintermenigheten!

I et tempel bæres det fram offer. Hva da?
Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.
Rom 12:1 
Hva skal Gud med våre legemer?
La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende.
Rom 6:12-13 
Bruke dem til kamp for det som er rett!
Da må vi bruke våre legemer til å rope om et fosters rett til liv. Til kvinners rett til verdighet i kamp mot pornoindustrien. Vi må kjempe for det gode i kamp mot de destruktive krefter som vil ødelegge samfunnet. Vi må bruke våre legemer for å rane helvete....

Ingen kommentarer: