fredag 2. juli 2004

Starwars XII?

Kampen i himmelrommet

"Kan Paulus ha talt profetisk?"

Spørsmålet falt i en bibeltime. Det kom fra forsamlingens eldste – en pensjonert "skulemeister" på drøye 90, og det var framsatt på "målet". Jeg hadde åpnet for samtale etter å ha undervist om åndskamp med bakgrunn i Efeserbrevet 6:10-18, og spørsmålet var knyttet til "ondskapens åndehær i himmelrommet" (v 12b). Den gamle Herrens tjener stilte spørsmålet med et smil, for å understreke at det var retorisk, men han lurte på om Paulus kunne ha sett satellitter, mediesamfunnet og internetts muligheter til å spre ondskap.

Jeg så poenget, og selv om jeg tror at ondskapens åndehær er av en annen karakter enn menneskeskapte satellitter, er jeg ikke et øyeblikk i tvil om at de onde krefter lengter etter å få makt og kontroll over redskaper som har en slik makt og innflytelse i våre liv.

Er det kun spørsmål om saldering og økonomisk innstramning når religiøse programmer tas av sendeplanen, eller talte Paulus profetisk? Blir klare Kristus-vitnesbyrd for sterkt der oppe i "himmelrommet"?

Uten å vite hvordan slike program har "scoret" når det blir spørsmål om markedsandeler og seertall, er det underlig at man velger bort religiøse programmer i en tid da det religiøse er så "salgbart". Arild Romarheims undersøkelser av "Jesus i ukebladene" dokumenterer det. De kommersielle kreftene er kun interessert i sin egen verdi og bøyer seg for den makt som til enhver tid gir størst avkastning. Hvis det da er sant at det religiøse "selger", må det altså være andre krefter som er interessert i å stoppe det.

Disse kreftene stoppes kun ved mobilisering av motkreftene. I det øyeblikk Daniel åpnet sin munn for å be, hørte Herren. Han sendte sitt sendebud, (en engel?) som skulle formidle hans svar, men sendebudet ble stanset av "fyrsten over Perserriket" – åndskampen var reell. Gud svarte umiddelbart, men det tok Daniel 3 uker med bønn og faste før sendebudet nådde fram til Daniel, og da hadde det fått assistanse i åndskampen av Mikael.

Er dette et fromt ønske om å skape et alternativ til Harry Potter og religiøs fantacy-litteratur?
Nei, det er direkte hentet fra Daniels bok kapitel 10, og jeg tror på en slik åndskamp i det nye årtusen. Vi som tror, må ta kampen på alvor – i god Frelsesarme-stil sier jeg:
"Vi er i krig, kamerater, gå i skyttergraven"
– det er utlagt: "Gå inn i åndskampen i bønn, bind de onde krefter og løs de gode".

Ingen kommentarer: