onsdag 30. juni 2004

LOVSANG - et kort Bibel-studium

Det viktigste med alt som finner sted i en gudstjeneste og en Gudsrelasjon, er å vite hvorfor man gjør det! Med andre ord alt må ha et mål eller en hensikt. Det gjelder også

LOVSANGEN! 

1. Hvorfor lovsangen alltid vil bli diskutert:

1. 1. Fordi lovsangens primære funksjon er tilbedelse av Gud 
… og det er djevelens største ønske å bli tilbedt:
…djevelens metode for å få det slik han vil er ”splitt og hersk”:
1.2. Fordi det ligger til menneskenaturen å bli mer opptatt av form enn av innhold:
…Kobberslangen:
  • 4 Mosebok 21:8f 
  • 2 Kongebok 18:3-4

…Elia på Horeb:
  • Kong. 19:11ff
2. Hvorfor lovsangen er et kjennetegn ved voksende menigheter:
2.1. Fordi nye mennesker vil gi uttrykk for sine opplevelser på sin måte:
  • Salme 40:1-4
2.2. Fordi mennesker alltid har uttrykt kjærlighet i sang: 
Jfr. Lammets bryllup:
  • Åpenbaringen 15:3 og 
  • Åpenbaringen 2:4
2.3. Fordi nye mennesker ikke er opptatt av form, men av innhold.
Jevnfør punkt 1.2
3. Hvorfor lovsangen er et sunnhetstegn ved menigheter:

3.1. Fordi det er et tegn på at det kommer nye mennesker til menigheten
Jevnfør punkt 2.1 
3.2. Fordi mennesker som går ut av Guds vilje ikke kan skape lovsang
Jevnfør David – det finnes salmer fra alle perioder i hans liv med unntak av den perioden han gikk over til fienden:
1 Samuel 27:1ff

3.3. Fordi lovsangen beskytter i fare:
Josjafat brukte lovsangen i møte med fienden og seiret
Paulus og Silas sang lovsang i fengselet
Jeg kommer egentlig ikke på en eneste god grunn til å droppe lovsang. 

Ingen kommentarer: