tirsdag 1. juni 2004

Hva står ”F”en for?

Den vitebegjærlige peker på uniformskragen, og får svar – ”frelst for å tjene” – ”saved to serve”, men la oss dvele litt ved ”F”:

Jeg har lang erfaring med å ta Farvel – som gutt så jeg noen positive sider ved det – Det vanket alltid noen kroner til korpsledernes barn fra vennlige soldater.

Et mysterium var det at min søster alltid kom ut med høyere ”gevinst” enn jeg. Det handlet nok om sjarm. Etter hvert har de positive sidene blitt stadig færre, og det å skulle bryte opp fra Templet nå, har vært en mer smertefull prosess enn jeg hadde forutsett. Det er så mange ting jeg ønsker å se Fortsettelsen på – så mange av dere har tatt imot spennende åndelige utfordringer og ønsker å se Templet bli bygget opp av åndelige steiner (1 Pet 2:5). Stadig flere er villige til å Forplikte seg overfor en mindre gruppe – jeg var kommet dit nå i alfabetet til ”F” og skulle fra høsten av undervise mer om hva det innebærer.

Det har tatt oss fire år å komme til ”F”. Vi begynte med å fokusere på ”Aldri alene” og på ”Bønn” og har lagt opp strategier i samsvar med det gjennom bønneengasjement og fellesskap med andre menigheter i arbeidet. Vi har fokusert på ”Celler” – eller livsnære grupper, og jeg har faktisk undervist veldig mye om ”Død” og hva det innebærer å miste sitt liv for så å finne det. Ingen kan se Guds herlighet å leve – derfor må du være død med Kristus for å få se denne herlighet. Det ligger en veldig viktig nøkkel her, og jeg håper at jeg har klart å formidle det. ”Evangelisering” har stått i fokus ved gjennomgangen av ”Lausannepakten” nå i vårsemesteret. ”F” skulle altså stå for ”Forpliktelse” – nå kan man ironisk si at det ble ”Farvel”, men kan det være noe positivt med at jeg ”reiser”?

Vi reiser fordi vi tror det er det Gud vil med oss nå. Jesus har gitt oss et ”Forbilde” når det gjelder å la Guds vilje gå foran alt. Jeg tror at Templet skal sende ut mange til tjeneste for Ham – unge, voksne og eldre – så kanskje ”f” ikke står for ”farvel”, men som et tegn på at jeg skal få være en ”Forløper” – en som roper i ødemarken: ”Rydd vei for Herren” – Skal du være med i det ropet?

Takk for meg, og Gud velsigne deg!

Publisert i Tempelnytt nr. 6 - 2004

Ingen kommentarer: