torsdag 1. april 2004

Gustav Mahler: ”Bønner”

Når du ser bildet til venstre har du et referansegrunnlag til overskriften: ”Jostein ønsker å referere til Mahler, men ikke til ”Oppstandelses-symfonien”, men derimot sikkert til et stykke som handler om 'Bønn' – det ville være typisk Jostein”. Det siste vet du dersom du har lesning av tidligere nummer av Tempelnytt som referanse-ramme.

Jeg fortsetter i god Ivar Dyrhaug-stil. For å forstå hva jeg mener med Ivar Dyrhaug-stil forutsetter det at du har sett TV-programmet ”Beat for beat”, hvor han er programleder, men det er ikke viktig for å kunne forstå poenget med det jeg skriver:

Dersom du ikke hadde sett bildet av Mahler, og heller ikke hadde lest selve overskriften, men hørt meg si den, er det mange alternativer åpne for hvordan du vil tolke det du hører:
  1. Du kan oppfatte det akkurat slik som det er skrevet.
  2. Du kan høre ”Gustav maler bønner” – dette gir flere alternativer:
  3. Gustav maler bønner – som på en kvern, men du vet fortsatt ikke hva slags bønner. Noen tenker på kaffe, andre på soya.
  4. Gustav maler bønner – med pensel. Dette åpner også for flere tolkninger. Han kan sitte og male på en enkelt bønne eller:
  5. Gustav maler bønner på et lerret – et ”stilleben”, men det kan også være:
  6. Gustav maler bønner som bes – d.v.s et abstrakt maleri som forsøker å illustrere hvordan bønnene stiger opp til Gud. Men er det sikkert at du hørte ”bønner”, kunne det ikke ha vært:
  7. Gustav maler bønder som i Werenskiolds ”Bondebegravelse”..
Slik kunne vi fortsatt, og det er en forkynners utfordring å være tydelig. Du tolker det du hører på bakgrunn av referanseramme. For kort tid siden tok jeg opp et tema i forkynnelsen hvor jeg kom med en del uttalelser. ”Hva var det jeg sa?”

Det handlet litt om kontroversielle spørsmål. Tydelighet gir trygghet, men det er også viktig med romslighet slik at andre kan få være en del av fellesskapet om de skulle se annerledes på det.


Publisert i Tempelnytt nr. 4 - 2004

Ingen kommentarer: