fredag 9. juli 2004

Andreas = "Andre A/S"

Da William Booth en gang ble forhindret fra å komme til en samling, sendte han et budskap i stedet - det lød: "Others" (andre).
Med det mente han nok at noe av det viktigste vi kristne kan investere i, er andre mennesker. Vi investerer i andre for at de skal bli frelst, for at de skal få et bedre liv.

Men hva har Andreas med dette å gjøre?
Han var en relativt anonym disippel, men han hadde forstått noe svært viktig, og begynte en virksomhet vi godt kan kalle "Andre A/S".

Den første han investerte i og fikk vitne for, var broren Simon Peter (Joh. 1:40-41).
Han kjente ikke til moderne statistikker som viser at 75-90% av alle som blir vunnet
for Kristus blir vunnet gjennom familie eller venner, men det han hadde sett, var så verdifullt at han ville dele det med seg:

"Vi har funnet Messias".

Familie og venner er viktige investeringsobjekt!

Da Jesus så en stor folkemengde som trengte mat, er det Andreas som kommer til Jesus og sier:

"Det er en liten gutt her..."
(Joh. 6:9).

At han kanskje ikke hadde den helt store troen på at Jesus kunne bruke guttens fem brød og to fisker er nok tilfellet, men han ante et håp, og førte et barn til Jesus.

Barn er viktige investeringsobjekt!

Ved en annen anledning er det noen grekere som ønsker å møte Jesus. De kommer først til Filip, men før Filip gjør noe mer, vil han snakke med Andreas om det. Vi kan forestille oss Filips spørsmål:
  • "Er ikke Jesus Messias?"
  • "Er ikke Messias kommet kun til jødene?"
  • "Kan vi bry Jesus med noen grekere?"
Det er som vi aner denne spenningen, men at målsettingen i firma "Andre A/S" får seire:

"La oss fortelle Jesus om dem"
(Joh. 12:22)

Mennesker av andre kulturer er viktige investeringsobjekt!

Vil du være med i "AndreA/S"?

Ingen kommentarer: